אהלי שם

ירושלים: הרב ר' נחמן בטיטו

מודעות פרסומת

ירושלים (עיה"ק תו"ב, פלסטינא) הרב ר' נחמן בטיטו.


נולד – תר"ו בעיר מראקש במאראקא. ונסמך להוראה מגדולי תורה מהמדינה הזאת ואחרי פטירת הגאון ר' דוד בן שמעון זצ"ל [דב"ש] נתקבל הרב ר' נחמן הנ"ל לרב הכולל לקהלת המערבים בירושלים יצ"ו. הרב הנכבד הזה הוא בקי בש"ס ופוסקים, ודרשותיו מושכין את הלב.

Haham Nachman Betito, "Maharowim" Jerusalem (Palestina.)

מודעות פרסומת

מודעות פרסומת